Työ ja virka

Artikkelit - Työ ja virka

Miten nuoren työntekijän työturvallisuus taataan?

Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ ole nuoren työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi ja ettei se vaadi suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa nähden on kohtuullista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko nuori työntekijä tehdä yli- tai hätätöitä?

Viisitoista vuotta täyttänyttä henkilöä saa hänen suostumuksellaan pitää vuorokautisen säännöllisen työajan tai muun säännöllisen työajan lisäksi tehtävässä ylityössä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Kuinka nuoren työntekijän päivittäinen lepoaika työstä määräytyy?

Viisitoista vuotta täyttäneelle henkilölle on annettava vähintään 12 tuntia kestävä keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Onko nuorella työntekijällä mahdollista teettää pitkää päivää? Entä oppisopimustyöntekijällä?

Viisitoista vuotta täyttäneen henkilön säännöllinen työaika saa olla enintään yhtä pitkä kuin 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden säännöllinen työaika samassa työssä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko alle 15-vuotiaan nuoren ottaa töihin?

Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.

Lue artikkeli