Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

OpusLex on runsaan kahdenkymmenen itsenäisen asianajotoimiston verkosto. Asianajotoimistojen palveluksessa toimii noin viisikymmentä asianajajaa ympäri Suomen. Olemme keskittyneet erityisesti yritysten ja kotitalouksien lakiasioihin.

Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme >>

Koti_ja_asuminen.png

Koti ja asuminen

Perhe_ja_perinto.png

Perhe ja perintö

Tyo_ja_virka.png

Työ ja virka

Yritystoiminta.png

Yritystoiminta

Rikos.png

Rikos

Kauppa_ja_sopimus.png

Kauppa ja sopimus

24.8.2016

Korkein oikeus arvioi velan vanhentumisen katkeamisen edellytyksiä

Velallinen oli ulosottoasian vireilläolon päättymisen jälkeen saanut ulosottovirastosta pyynnöstään tiedon siitä, mistä hänen veloistaan virasto oli antanut tiedot luottotietoyhtiölle. Velallisen menettelyn, joka ei ollut kohdistunut velkojaan, ei katsottu merkinneen velan vanhentumisesta annetun lain (VanhL) 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua velan tunnustamista, joka olisi katkaissut uuden ulosoton perusteena olleen velan vanhentumisen.

1.8.2016

Liian lähellä toista autoa ajanut kuljettaja tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkoihin

Mies, joka oli ajanut pimeällä ja sateisella ilmalla noin 10 metrin etäisyydellä edellä ajavasta autosta useiden kilometrien matkan ajonopeuksien ollessa 80-100 kilometriä tunnissa, tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 18 päiväsakon rangaistukseen. Hovioikeus ei myöntänyt miehelle jatkokäsittelylupaa. (Vailla lainvoimaa 1.8.2016)

22.7.2016

Suomi menestyy kohtalaisen hyvin Eu:n sisämarkkinoiden toimeenpanossa

Suomea vastaan tehtyjen uusien kantelujen määrä lähes puolittui vuonna 2015. Se laski takaisin vuoden 2012 tasolle, mikä on alhaisin määrä viimeisten viiden vuoden aikana. Suomea koskevien EU Pilot –järjestelmässä vireille pantujen tapausten lukumäärä pysyi ennallaan ja oli alle puolet vuosien 2012 ja 2013 tasosta. Vuodesta 2011 jatkunut vireillä olevien rikkomustapausten määrän laskusuuntaus päättyi ja määrä kasvoi hiukan vuonna 2015. Säädösten myöhäisestä saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä johtuvien uusien rikkomustapausten määrä pysyi alle kolmanneksessa vuoden 2011 huipputasosta.