Työ ja virka

Työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanominen

Julkaistu: 10.01.2012

Asianajaja Harri Kontturi, Joensuu, As:tsto Kontturi&Co Oy harri.kontturi@kontturi.fi

Vuokranantajan puolelta työsuhdeasunnon irtisanomisaika on yksi, kolme tai kuusi kuukautta. Työsuhdeasunnon irtisanomisaika riippuu työsuhteen kestoajasta ja päättymisperusteesta. Pitkään kestänyt palvelussuhde pidentää myös työsuhdeasunnon irtisanomisaikaa. Työsuhdeasunnon vuokrasopimus voidaan irtisanoa myös palvelussuhteen päättymisajankohtana.

Vuokranantajan irtisanoessa työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanomisaika on vuokrasuhteen kestosta riippumatta kuusi kuukautta, jos työ- tai virkasuhde, jonka perusteella työsuhdeasunto on annettu vuokralle, on kestänyt vähintään vuoden. Alle vuoden pituisten työ- ja virkasuhteiden yhteydessä irtisanomisaika on kolme kuukautta. Työsuhdeasunnon irtisanomisaika on vähintään vuoden kestäneiden palvelussuhteiden osalta kolme kuukautta ja alle vuoden kestäneiden palvelussuhteiden osalta yksi kuukausi, kun työnantaja on purkanut työsopimuksen muulla perusteella kuin työntekijän sairauden johdosta tai kun työntekijä itse on irtisanonut työsopimuksen tai irtisanomisaikaa noudattamatta purkanut työsopimuksen ilman työsopimuslain (55/2001) 8 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua syytä. Jos sovittu työ on edellyttänyt asumista määrätyssä kiinteistössä tai huoneistossa ja tämä on kirjallisesti työsopimuksessa tai vuokrasopimuksessa todettu, on irtisanomisaika vuokranantajan irtisanoessa työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen työ- tai virkasuhteen päättymisen johdosta palvelussuhteen kestoajasta riippumatta yksi kuukausi.

Koska vuokra-aika on sidottu työsuhteen kestoon, voidaan myös määräaikainen vuokrasopimus irtisanoa palvelussuhteen päättymisestä johtuen. Määräaikainen vuokrasuhde muuttuu tavalliseksi vuokrasuhteeksi, jollei työnantaja irtisano työsuhdeasunnon vuokrasopimusta kuukauden kuluessa palvelussuhteen päättymisestä. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasuhde voidaan irtisanoa myös myöhemmin työsuhteen päättymisen ajankohdasta riippumatta. Työsuhteen päättyessä vuokralainen voi sopia vuokrasuhteen siirrosta omiin nimiinsä, jolloin vuokrasuhde voi jatkua palvelussuhteen päättymisestä huolimatta.

Vuokralaisen irtisanoessa työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen työsuhteen päättymisen vuoksi, irtisanomisaika on 14 vuorokautta tai vuokrasuhde voi päättyä samaan aikaan kuin työsuhdekin. Vuokralainen voi irtisanoa normaalioloissa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen noudattaen yhden kuukauden irtisanomisaikaa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Työsopimuslakiin sisältyy työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaate. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Periaate koskee kaikkia työsuhdetta ja sen ehtoja koskevia työnantajan ratkaisuja. Periaate koskee myös esim. työnantajan antamia etuuksia ja työpaikalla noudatettavia käytäntöjä.

Lue artikkeli

Artikkelit

Irtisanominen sairauden, vamman tai tapaturman takia

Työsopimuslain mukaan työntekijä voidaan irtisanoa hänestä johtuvalla tai hänen henkilöönsä liittyvällä asiallisella ja painavalla irtisanomisperusteella.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mikä lasketaan työajaksi?

Työaikalaki, joka uudistui vuoden 2020 alussa, määrittelee mitä lasketaan työntekijän työaikaan kuuluvaksi. Työ—ja virkaehtosopimuksin voidaan laajentaa työajan käsitettä, mutta sitä ei voida supistaa työaikalaista sovitusta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.