Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Tupakka ja alaikäinen – tupakkalaissa kieltoja alaikäistä ja tälle tupakkaa välittävää kohtaa

Tupakkalaki on uudistunut vuoden 2010 marraskuussa ja uuden lain tavoitteeksi on asetettu tupakkatuotteiden käytön lopettaminen Suomessa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Osituksen sovittelu

Yleinen käsitys on, että avioeron tapahtuessa puolisoitten omaisuus jaetaan tasan, ellei avioehtosopimuksella ole avio-oikeutta suljettu pois tai sitä rajoitettu. Onko käsitys oikea?

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Pankkitilin käyttö

Avio- ja avoliitossa asiat hoidetaan usein niin, että elämiskuluja jaetaan ja toinen saattaa esimerkiksi vastata laskujen maksamisesta toisen huolehtiessa muista elämiskuluista, jolloin laskut saatetaan maksaa ainoastaan toisen puolison tililtä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Oppilaan lähikoulu ja koulun velvollisuus järjestää koulukyyditys

Kunta osoittaa oppivelvollisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Omistusasunnon säilyttäminen yksityishenkilön velkajärjestelyssä

Eräänä yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain keskeisimpänä tarkoituksena on velkajärjestelyä hakevan omistusasunnon säilyttäminen sekä siihen liittyvä velkojen järjestely. Velkajärjestelyä hakeva pystyy velkajärjestelyssä säilyttämään asunnon kuitenkin vain tietyin edellytyksin.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Omaisuuden erottelu avioerossa

Avioliitossa vallitsee omaisuuden erillisyyden periaate eli kumpikin puoliso omistaa yksin oman omaisuutensa. Kummallakin puolisolla on kuitenkin ns. avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt yleensä kotivakuutuksen yhteydessä. Oikeusturvavakuutusten ehdot vaihtelevat huomattavasti riippuen vakuutusyhtiöstä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Milloin avioeron jälkeinen puolison elatus tulee kyseeseen?

Avioeron jälkeen puolisot ovat luonnollisesti lähtökohtaisesti velvollisia elättämään itse itsensä. Poikkeuksellisesti voi tulla kuitenkin kyseeseen, että puoliso on velvollinen elatuksen maksamiseen toiselle puolisolle avioeron jälkeen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä sukunimeksi aviopuolisoille?

Avioliiton solmimisen myötä puolisoiden tulee päättää, mitä sukunimeä he jatkossa käyttävät. Vaikka edelleenkin on varsin yleistä, että aviopuolisoista nainen ottaa sukunimekseen miehensä sukunimen, on puolisoiden sukunimeksi muitakin vaihtoehtoja.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Lapsen omavaltainen huostaanotto ja lapsikaappaus

Lapsen omavaltainen huostaanotto ja lapsikaappaus ovat rikoslaissa rangaistavaksi säädettyjä tekoja. Lapsikaappaus rikosnimikkeenä rakentuu lapsen omavaltaiselle huostaanotolle, mutta lapsikaappauksessa on aina kansainvälinen elementti – lapsi on poissa kotimaastaan.

Lue artikkeli