Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Vanhuksen hoitotahto

Potilaslain mukaan potilasta tulee hoitaa tämän tahdon mukaan. Jos potilaana on vajaakykyinen vanhus, on hoitopäätökseen kuitenkin saatava potilaan edustajan taikka lähiomaisen tai muun läheisen suostumus.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Hautajaismääräykset

Hautajaismääräykset laaditaan eläessä omia hautajaisia varten. Ne voidaan pätevästi sisällyttää esimerkiksi testamenttiin. Vainajan nimenomaiset hautajaistoiveet on huomioitava, vaikka ne olisi annettu epämuodollisessa muodossa. Hautaustoimilaki edellyttää vainajan katsomusten ja toiveiden huomioimista hautaamisessa esimerkiksi hautapaikan suhteen, ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Muistisairaus ja testamentti

Oikeudellinen toimintakyky määrittelee henkilön kykyä tehdä itseään ja omaisuuttaan koskevia päätöksiä pätevästi. Muistisairaudet voivat vaikuttaa tähän kykyyn niin, etteivät päätökset tule enää pätevällä tavalla tehdyksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä on hyvä asianajotapa?

Hyvää asianajotapaa säännellään laissa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee rehellisesti  ja  tunnollisesti täyttää hänelle uskotut oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävät.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Omaishoitosopimus

Omaishoitotuki koostuu esimerkiksi hoitajan hoitopalkkiosta, vapaasta sekä omaishoidon suorittamista tukevista palveluista sekä hoidettavan palveluista. Omaishoitosopimus tehdään omaishoidon tukea suorittavan kunnan ja sen saavan hoitajan välille.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Omaishoitoon saatava tuki

Omaishoitoon saatavalle tuelle on säädetty omana lakinaan laki omaishoidon tuesta. Se asettaa edellytykset tuen saamiselle. Omaishoidon tuen saaminen määräytyy kunnan määrärahojen mukaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Milloin asianajajalla on velvollisuus luopua toimeksiannosta

Asianajaja ei saa vapaasti irtisanoa tai purkaa toimeksiantosopimustaan. Asianajajalla on kuitenkin velvollisuus luopua toimeksiannosta, jos sen vastaanottamisen jälkeen käy ilmi, että asianajaja on esteellinen taikka on tullut esteelliseksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Milloin asianajaja saa luopua toimeksiannosta

Asianajaja ei saa vapaasti irtisanoa tai purkaa toimeksiantosopimustaan. Asianajajan oikeus luopua ottamastaan toimeksiannosta on määritelty tapaohjeissa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Vangin oikeus tapaamisiin vankeusrangaistuksen aikana

Vangilla on oikeus tavata vieraita tarpeellisen valvonnan alaisena tapaamista varten varattuina aikoina niin usein kuin se vankilan järjestystä ja toimintaa haittaamatta on mahdollista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Lähestymiskielto

Vuoden 1999 alusta Suomessa tuli voimaan laki lähestymiskiellosta. Tämä aikaisemmin maassamme tuntematon pakkokeino on yleinen maailmalla muodossa tai toisessa, minkä vuoksi se osittain nousi maihin myös täällä Suomessa.

Lue artikkeli