Kauppa ja sopimus

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Voiko myyjän kiinteistöstä antamiin tietoihin luottaa, vai pitääkö ne tarkistaa?

Kiinteistönkaupassa myyjän antamien kiinteistöä koskevien tietojen tulee olla totta. Ostajan ei tarvitse tarkastaa myyjän kiinteistöstä antamaa yksityiskohtaista tietoa. Ostajan tulee voida luottaa kyseisen tiedon todenperäisyyteen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Mikä on kiinteistön mikrobitutkimus?

Rakennuksen rakenteista tehdään usein mikrobitutkimuksia silloin, kun rakennuksen myyjä ja ostaja riitelevät rakennuksessa ilmenneistä kosteusvaurioista. Mikrobitutkimuksella pyritään selvittämään onko rakennuksessa kosteusvaurio ja minkä laajuisesta ja luonteisesta kosteusvauriosta on kyse.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Voiko kiinteistön virhe olla merkityksetön?

Jotta ostaja voi laatuvirheen perusteella esittää vaatimuksia, virheen on oltava merkityksellinen suhteessa kauppahintaan. Ostettu kiinteistö voi poiketa myyntisopimuksessa sovitusta niin, että poikkeaminen katsotaan merkityksettömäksi kaupan taikka kauppaehtojen kannalta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Entä jos kiinteistön virhe ilmenee vasta vuosien päästä ostosta?

Kiinteistön laatuvirheeseen voidaan lain mukaan vedota viiden vuoden sisällä siitä, kun ostaja on saanut kiinteistön hallintaansa. Jos ostaja kuitenkin huomaa kiinteistössä virheen ennen viiden vuoden kulumista, mutta ei ilmoita siitä myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemisesta, ei ostajalla ole enää oikeutta ruveta toimenpiteisiin myyjää kohtaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Mikä on kiinteistön kaupassa laatuvirhe?

Kiinteistön laatuvirheellä tarkoitetaan sitä, että ostettu kiinteistö poikkeaa siitä, mitä ostaja ja myyjä ovat sopineet. Myyjä ja ostaja ottavat kauppasopimuksessa kantaa siihen, minkä laatuinen kiinteistö on kaupan kohteena. Ostajalla on oikeus edellyttää siis kiinteistöltä sitä laatua ja niitä ominaisuuksia, joista kauppasopimuksessa on sovittu.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Onko asuntokaupan virheestä reklamoinnille asetettu määräaika?

Asunnon ostajan on ilmoitettava havaitsemastaan virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa. Reklamaatiossa on ilmoitettava myös virheeseen perustuvat ostajan vaatimukset eli haluaako hän purkaa kaupan vai vaatia hinnanalennusta sekä vahingonkorvauksia.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kuinka suuri käsiraha on?

Käsirahalle ei ole laissa asetettu enimmäismäärää. Asunnon ostaja ja myyjä voivat siis vapaasti sopia sen suuruudesta. Käsiraha luetaan osaksi asunnon kauppahintaa silloin, kun asuntokauppa tosiasiallisesti toteutuu.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Entä jos olen maksanut käsirahan, mutta asunnossa onkin virhe?

Jos asunnossa ilmenee virhe sen jälkeen kun ostotarjouksen tehnyt on maksanut käsirahan, on tarjouksen tehneellä oikeus vetäytyä käsirahasopimuksesta. Tarjouksen tehnyt saa siis maksamansa käsirahan takaisin. Kyseisen virheen sellainen puute taikka vika tarjouksen kohteena olevassa asunnossa, että sen seurauksena tulisi kyseeseen hinnanalennus. Kyseinen periaate on ilmennyt kuluttajavalituslautakunnan ratkaisuissa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Mikä on vakiokorvaus asunnon kaupassa?

Vakiokorvauksella asunnon kaupassa tarkoitetaan sitä sopimusta, jossa ostaja sitoutuu suorittamaan ennalta määrätyn korvauksen, jos hän vetäytyykin kaupasta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Entä jos kiinteistönvälittäjä ylittää valtuutensa ja hyväksyy tarjouksen asuntokaupasta?

Kiinteistövälittäjä toimii ostajan taikka myyjän valtuutettuna. Jos myyjän valtuuttama kiinteistönvälittäjä hyväkyy kiinteistöstä tehdyn ostotarjouksen ylittäen valtuutuksensa, sitoo kiinteistönkauppa myyjää ostotarjouksen tekijän ollessa vilpittömässä mielessä.

Lue artikkeli