Kauppa ja sopimus

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kiinteistönvälittäjän vastuusta asuntokaupassa

Kiinteistönvälittäjän tehtävänä on saattaa ammattimaisesti myyjä ja ostaja kosketuksiin toistensa kanssa, jotta kauppa syntyisi. Kiinteistönvälittäjän vastuu asuntokaupassa perustuu joko siihen, toimiiko välittäjä myyntitoimeksiantosopimuksen mukaisesti vai ei, tai siihen, noudattaako välittäjä ammattilaiselta odotettavaa huolellisuutta ja hyvää kiinteistönvälitystapaa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Myyjän tiedonantovelvollisuus kiinteistön kaupassa

Ostajan päätös kiinteistön ostamisesta perustuu luonnollisesti suurelta osin myyjältä saatuihin tietoihin. Myyjän tulee kertoa ostajalle kaikki ne tiedot, joilla voi olla vaikutusta kauppaan, esim. tiedot kiinteistön fyysisistä ominaisuuksista; pinta-alasta, rakennusten kunnosta ja rakennustavoista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kiinteistön kaupan määrämuotoisuus

Kiinteistökaupan muotosäännöksen (MK 2:1 §) mukaan kauppa on tehtävä aina kirjallisesti. Osapuolten tai heidän asiamiestensä tulee allekirjoittaa luovutuskirja, jonka lisäksi määrämuotoisuus edellyttää vielä julkisen kaupanvahvistajan vahvistusta. Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kuolinpesän asunnon myynti verotuksen kannalta

On varsin tavallista, että puolisoiden yhteinen koti ajan kuluessa osoittautuu leskelle liian suureksi ja hän haluaa vaihtaa asunnon pienempään tai muuttaa kokonaan toiselle paikkakunnalle asumaan. Tällaisessa tilanteessa saattaa syntyä yllättäviä veroseuraamuksia, ellei niihin ole varautunut ennakolta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kiinteistökaupan laatuvirhe – virheen korjaamisen kustannukset eivät ole ainoa kriteeri arvioitaessa virheen merkityksellisyyttä

Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2009:39 mainitaan, että arvioitaessa myyjän virhevastuuta kiinteistökaupassa, yksinomaisena kriteerinä virheen merkityksellisyysarvioinnissa ei ole virheen korjaamisen aiheuttama kustannus ja sen suhde kauppahintaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Energiatodistus

Asunnon myynti- ja vuokrausesittelyissä on oltava 1. tammikuuta 2009 alkaen nähtävillä rakennuksen energiatodistus. Aiemmin energiatodistuksesta annettu laki velvoitti esittämään todistuksen vain lain voimaan tulon (1.1.2008) jälkeen rakennetuista asunnoista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus

Ensiasunnon ostaja ei ole velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa asuinkiinteistön kaupasta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien luovutuksesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Milloin kiinteistön kauppa voidaan purkaa virheen vuoksi?

Jotta kiinteistön kauppa voitaisiin purkaa, tulee siinä ilmenneen virheen olla lainsäädännön mukaan olennainen. Olennaisuutta arvioitaessa selvitetään virheen merkitys kokonaisuudessaan ostajalle: onko virhe ollut niin merkittävä, etteivät muuta vaihtoehtoa voida pitää kohtuullisena? Arviointi tehdään objektiivisella mittapuulla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Onko myyjällä velvollisuus korjata käytetyssä kiinteistössä oleva virhe kuten homevaurio?

Lainsäädännön mukaan, myyjällä ei ole velvollisuutta korjata myymässään kiinteistössä ilmennyttä virhettä. Kiinteistön ostaja ei siis voi oikeusteitse vaatia myyjää korjaamaan kiinteistön virhettä kuten homevauriota.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Onko ostajalla tarkastusvelvollisuus kiinteistökaupassa?

Kiinteistönkaupassa ostajan tulee tarkastaa kiinteistö ennen kaupantekoa.

Lue artikkeli