Kauppa ja sopimus

Milloin sopimuskumppanin tekemään tarjoukseen tulee vastata?

Julkaistu: 16.12.2012

Jos sopimuskumppani on ilmoittanut tarjouksessaan määräajan, jonka kuluessa vastaus tarjoukseen on annettava, on vastaus annettava hänelle tässä ajassa.

Jos tarjous on tehty suullisesti, on vastaus annettava saman tien, ellei ole erikseen varattu aikaa sen antamiseen. Jos vastausta ei anneta heti, katsotaan tarjous hylätyksi.

Jos kirjallisesti tai esimerkiksi sähköpostitse tehdyssä tarjouksessa ei ole annettu määräaikaa vastaukselle, on hyväksyvä vastaus lähetettävä tarjouksen tekijälle siinä ajassa, jonka tarjouksen tekijä tarjouksen tehdessään on kohtuudella voinut laskea vastauksen antamiseen menevän.

Jos vastaus tulee myöhässä perille, se katsotaan pääsääntöisesti uudeksi, vastauksen antajan tekemäksi tarjoukseksi.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.