Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Lainsäädäntöä uudistetaan arvopapereita koskevien esitteiden sääntelyn osalta

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esitys koskee arvopapereista julkaistavaa esitettä, kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai niitä otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla.

Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä

Heinäkuun alusta alkaen tulee energiatodistus esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille. Todistuksen voi laatia luonnoksena jo ennakkoon. Vanhat pientalot on viimeinen rakennusryhmä, joka siirtyy vuonna 2013 voimaan tulleen energiatodistuslain vaatimusten piiriin.

Keskusverolautakunta: Palvelunvälittäjän kautta henkilökunnalle hankittu hierontaetu ei ole veronalaista etua

Keskusverolautakunta katsoi, että työnantajan tarjoama hierontaedun oli virkistyspalvelu ja että palvelun tarjoamisesta hakijalle muodostuva etu oli mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla tavanomainen ja kohtuullinen. Siten kyseisen henkilökuntaedun tarjoamisesta ei muodostunut hakijan verotuksessa veronalaista etua.

KKO: Osakehuoneisto voitiin ottaa asunto-osakeyhtiön hallintaan yhtiöjärjestysmääräyksen vastaisen asumisen perusteella

Korkeimman oikeuden mukaan asunto-osakeyhtiö sai ottaa osakehuoneiston hallintaansa sillä perusteella, että huoneiston haltija oli pitkään laiminlyönyt yhtiöjärjestyksessä olleen määräyksen noudattamisen. KKO kumosi näin hovioikeuden tuomion, jolla päätös hallintaan ottamisesta oli katsottu pätemättömäksi.

KKO hylkäsi työntekijän vaatimuksen ansionmenetyksen korvaamisesta ansionmenetyskorvauksesta vähennettävien tulojen esittämättä jättämisen johdosta

Korkein oikeus katsoi lausumillaan perusteilla, että myös tulevaan aikaan kohdistuvan ansionmenetyksen määrän tuli ilmetä tuomiosta. Kun kantaja ei ollut esittänyt selvitystä ansionmenetyksestään, kanne hylättiin.

KKO velvoitti Sähköalojen ammattiliiton suorittamaan irtisanotuille jäsenilleen vahingonkorvausta

KKO:n mukaan ammattiliitto ei ollut hoitanut asianmukaisella tavalla sitoumuksiaan jäseniään kohtaan kahden paperitehtaan sulkemiseen liittyneiden irtisanomisten yhteydessä.

Hallitus on antanut lausunnolle kolmiulotteista kiinteistönmuodostamista koskevan hallituksen esityksen

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa kolmiulotteisen kiinteistön muodostamisen maanpinnan ala- ja yläpuolelle asemakaava-alueella. Nykyään kiinteistöllä voi olla rakennuksia, mutta rakennuksessa ei voi olla erillisiä kiinteistöjä. Esityksessä esitetään, että jatkossa myös rakennuksissa voisi olla kiinteistöjä. Kolmiulotteiset kiinteistöt olisivat aina rakennettuja tiloja, mikä johtaisi uudentyyppisiin naapuruussuhteisiin kiinteistöjen välillä.

Kaupungin työpaikkailmoitus oli yhdenvertaisuuslain vastainen

Kaupunki oli hakenut museoihinsa määräaikaiseen työsuhteeseen hankekoordinaattoria, ja työpaikkailmoituksen mukaan valittavalta edellytettiin alle 30 vuoden ikää. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota syrjinnän kieltävien normien noudattamiseen. Työpaikkailmoitus oli yhdenvertaisuuslain vastainen.

Valituslupahakemukset hylättiin Trevoc Oy:n ja Jari Aarnion asiassa

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt kaikki valituslupahakemukset seurantalaiteyhtiö Trevoc Oy:n toimintaan liittyneessä rikosasiassa. Helsingin hovioikeuden syyskuussa 2016 antama tuomio jää siis pysyväksi. Valituslupaa KKO:lta hakivat kaikki hovioikeudessa tuomitut vastaajat, mukaan lukien Helsingin poliisilaitoksella rikosylikomisarion virassa toiminut Jari Aarnio sekä Trevoc Oy:n omistajat Pasi Patama ja Jouni Viitanen.