Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

20.6.2017

Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä

Heinäkuun alusta alkaen tulee energiatodistus esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille. Todistuksen voi laatia luonnoksena jo ennakkoon. Vanhat pientalot on viimeinen rakennusryhmä, joka siirtyy vuonna 2013 voimaan tulleen energiatodistuslain vaatimusten piiriin.

19.6.2017

Keskusverolautakunta: Palvelunvälittäjän kautta henkilökunnalle hankittu hierontaetu ei ole veronalaista etua

Keskusverolautakunta katsoi, että työnantajan tarjoama hierontaedun oli virkistyspalvelu ja että palvelun tarjoamisesta hakijalle muodostuva etu oli mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla tavanomainen ja kohtuullinen. Siten kyseisen henkilökuntaedun tarjoamisesta ei muodostunut hakijan verotuksessa veronalaista etua.

15.5.2017

KKO: Osakehuoneisto voitiin ottaa asunto-osakeyhtiön hallintaan yhtiöjärjestysmääräyksen vastaisen asumisen perusteella

Korkeimman oikeuden mukaan asunto-osakeyhtiö sai ottaa osakehuoneiston hallintaansa sillä perusteella, että huoneiston haltija oli pitkään laiminlyönyt yhtiöjärjestyksessä olleen määräyksen noudattamisen. KKO kumosi näin hovioikeuden tuomion, jolla päätös hallintaan ottamisesta oli katsottu pätemättömäksi.

21.4.2017

KKO hylkäsi työntekijän vaatimuksen ansionmenetyksen korvaamisesta ansionmenetyskorvauksesta vähennettävien tulojen esittämättä jättämisen johdosta

Korkein oikeus katsoi lausumillaan perusteilla, että myös tulevaan aikaan kohdistuvan ansionmenetyksen määrän tuli ilmetä tuomiosta. Kun kantaja ei ollut esittänyt selvitystä ansionmenetyksestään, kanne hylättiin.

4.4.2017

KKO velvoitti Sähköalojen ammattiliiton suorittamaan irtisanotuille jäsenilleen vahingonkorvausta

KKO:n mukaan ammattiliitto ei ollut hoitanut asianmukaisella tavalla sitoumuksiaan jäseniään kohtaan kahden paperitehtaan sulkemiseen liittyneiden irtisanomisten yhteydessä.