Potilasvahinko – Potilasvahinkolain mukaiset oikeusturvatiet

Jos korvauksen saaja tai potilas, jolta korvaus on evätty, kokee potilasvakuutuskeskuksen korvausratkaisun perustuneen puutteelliseen tietoon, hän voi lähettää asiasta kirjallisen oikaisupyynnön potilasvakuutuskeskuksen asianomaiselle vahinkokäsittelijälle (itseoikaisu). Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, miltä osin ratkaisu on puutteellinen. Lisäksi selvitykseen on liitettävä puuttuva selvitys tai ilmoitettava, mistä selvitys on hankittavissa.

Mikäli korvauspäätökseen tyytymätön katsoo, että Potilasvakuutuskeskus on päätynyt sen käytettävissä olleilla tiedoilla virheelliseen ratkaisuun, hän voi pyytää ratkaisusuosituksen potilasvahinkolautakunnalta tai saattaa asiansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Potilas voi saattaa asian valtioneuvoston asettaman potilasvahinkolautakunnan käsiteltäväksi pyytämällä lautakunnalta kirjallisesti suosituksen luonteista ratkaisua siitä, onko potilasvahinko tapahtunut, sekä vahingosta maksettavan korvauksen määrästä. Ratkaisupyynnön jättämiselle ei ole asetettu määräaikaa. Käytännössä määräajan osalta sovelletaan kuitenkin samaa määräaikaa kuin potilasvakuutuskeskusta vastaan nostettavan kanteen yhteydessä. Asian käsittely potilasvahinkolautakunnassa on maksutonta.

Korvausta vaativa voi myös nostaa potilasvahinkolain mukaisen korvauskanteen Potilasvakuutuskeskusta vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon Potilasvakuutuskeskuksen päätöksestä ja määräajasta. Kanne on nostettava Helsingin käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti sen paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä korvausta vaativalla on väestötietolain mukainen kotipaikka.

Lue myös artikkelikirjastomme artikkelit: “Potilasvahinko – muistutus ja potilasvahinkoilmoitus” ja “Potilasvahinko – Potilasvahingon perusteella maksettavat korvaukset”

 

Lähimmän sinua palvelevan OpusLex -toimiston yhteystiedot löydät täältä.

 

 

Ei yhtään kommenttia.

Jätä vastaus

Jaa tämä artikkeli: