Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

13.3.2018

Mikä on rikosuhrimaksu?

Rikosuhrimaksu on rikoksentekijältä perittävä maksu, jolla rahoitetaan rikoksen uhrien tukipalveluita. Se määrätään rikoksista, joista ankarin säädetty rangaistus on vankeutta. Näin ollen sellaisista rikoksista, joista ankarin rangaistus on sakkoa, se ei tule maksettavaksi.

14.11.2013

Mitä on hyvä asianajotapa?

Hyvää asianajotapaa säännellään laissa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee rehellisesti  ja  tunnollisesti täyttää hänelle uskotut oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävät.

12.10.2013

Milloin asianajajalla on velvollisuus luopua toimeksiannosta

Asianajaja ei saa vapaasti irtisanoa tai purkaa toimeksiantosopimustaan. Asianajajan oikeus luopua ottamastaan toimeksiannosta on määritelty tapaohjeissa.

12.10.2013

Milloin asianajajalla on velvollisuus luopua toimeksiannosta

Asianajaja ei saa vapaasti irtisanoa tai purkaa toimeksiantosopimustaan. Asianajajalla on kuitenkin velvollisuus luopua toimeksiannosta, jos sen vastaanottamisen jälkeen käy ilmi, että asianajaja on esteellinen taikka on tullut esteelliseksi.

30.12.2012

Miten toimin kolaripaikalla ja autovahingon sattuessa?

Syyllisen ajoneuvon kuljettaja tekee vahinkoilmoituksen kuljettamansa auton liikennevakuutusyhtiöön. Myös omistajan allekirjoitus tarvitaan vahinkoilmoitukseen. Selvässäkin syyllisyyskysymyksessä on tarkoituksenmukaista kirjata ylös vahingon nähneiden todistajien nimet.

30.12.2012

Nuorisorangaistus

Laki nuorisorangaistuksesta astui voimaan 1.1.2005. Nuorisorangaistukseen voidaan tuomita rikoksentekohetkellä 15-17 -vuotias nuori, jos sakko katsotaan riittämättömäksi ja ehdoton vankeus liian ankaraksi rangaistukseksi. Nuorisorangaistuksen avulla voidaan ehkäistä ehdollisten vankeusrangaistusten kasaantuminen tietyille nuorille ja sen on myös havaittu ehkäisevän rikoksia uusimista ehdollista rangaistusta paremmin.

30.12.2012

Oikeudenkäynnin julkisuus

Oikeudenkäynnit ovat pääsääntöisesti julkisia. Kuka tahansa voi mennä seuraamaan oikeudenkäyntiä, ilman eri ilmoitusta. Yleisön läsnäoloa voidaan rajoittaa, jos läsnäolon rajoittaminen on tarpeen, esim. todistajan suojelemiseksi tai liiallisen tungoksen välttämiseksi. Tuomioistuin voi kieltää alle 15-vuotiaan läsnäolon julkisessa käsittelyssä, jos läsnäolosta voi olla hänelle haittaa.

30.12.2012

Oikeus rikosrekisteriin merkittyjen tietojen tarkistamiseen

Rikosrekisteriin merkityt tiedot ovat salaisia, mutta yksityinen henkilö saa itseään koskevan otteen rikosrekisteristä esim. viisumia, työlupaa, oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa syytä varten.

30.12.2012

Pahoinpitely

Pahoinpitely suoritetaan perinteisesti käyttämällä suoraa ruumiillista väkivaltaa toista kohtaan, esim. lyömällä, potkimalla jne. Tällöin aiheutetaan vastaanottavalle osapuolelle jokin vamma tai ainakin kipua.

30.12.2012

Raiskaus

Jokaisella henkilöllä on luonnollisesti oikeus päättää siitä, kenen kanssa ja milloin ja missä hän haluaa olla seksuaalisessa kanssakäymisessä. Suomen rikoslaissa on kautta aikojen ollut rangaistavaa muodossa tai toisessa toisen väkivalloin seksuaaliseen kanssakäymiseen pakottaminen. Vakavimpana seksuaalisen itsemääräämisen loukkauksena on juuri raiskaus.